O nás

logo_base_transparent
Univerzita Komenského v Bratislave

Spoločnosť UK Veda, s.r.o. vznikla 2. 3. 2011 v súlade s § 56 a nasl. § 105 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Spoločnosť je právnickou osobou, založenou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

Cieľom založenia tejto spoločnosti je vytvoriť podmienky pre prenos výsledkov vedy, výskumu a vývoja, aplikovať ich do praxe a podľa konkrétnych potrieb zakladať spoločnosti spin-of za spoluúčasti zamestnancov jednotlivých fakúlt UK, ktorí sa podieľajú na výsledkoch vedy, výskumu a vývoja.  Zámerom je nastaviť vzájomne vyvážené podiely na aktivitách všetkých zúčastnených partnerov, najmä osobnú zainteresovanosť a motiváciu jednotlivcov pri riešení úloh.

Zakladateľ 

Zakladateľ spoločnosti Univerzita Komenského v Bratislave ako jediný spoločník zakladá spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom UK Veda, s. r. o.

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita. Vznikla v roku 1919 a mala mimoriadny význam pre rozvoj vzdelanosti vedy a kultúry na Slovensku. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu.
Univerzita Komenského má trinásť fakúlt, na ktorých ročne študuje na všetkých stupňoch a formách štúdia 25 000 študentov.

Nakupovať podľa kategórie

Nové v

Najpredávanejšie