Čítanka modernej arabskej literatúry

9,90

Na sklade

Popis

Zuzana Gažáková

Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Vydavateľstvo UK

Rok : 2018

Počet strán : 142

ISBN 978-80-223-4580-4