Služby

 

Organizačné služby 

  • Uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja a obchodu.
  • Organizovanie kurzov, školení a odborných seminárov pre študentov a širokú odbornú verejnosť.
  • Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

 

 

Poradenské služby

  • Vypracovanie odborných posudkov
  • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov